112/23 Phạm Văn Bạch , Phường 15, Quận Tân Bình , TP HCM
Hotline: 0913 005 738 - 0919 177 405
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẢO HÀ

Đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 45 Luật đầu tư năm 2005, Doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với các dự án sau:

I. Hồ sơ đăng ký: 

Tùy vào đặc thù kinh tế và địa lý của từng địa phương mà UBND cấp tỉnh, thành phố Trung ương có sự quy định khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau:

Dự án đầu tư
Quy mô dự án
Dưới 15 tỷ đồng Việt Nam
15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam
300 tỷ đồng Việt Nam trở lên
Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư
Doanh nghiệp trong nước
Không phải đăng ký
Đăng ký đầu tư
Thẩm tra đầu tư
Doanh nghiệp nước ngoài
Đăng ký đầu tư
Đăng ký đầu tư
Thẩm tra đầu tư
Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thuộc Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư
Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
Đăng ký đầu tư
Đăng ký đầu tư
Thẩm tra đầu tư

1. Áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

STT
Tên hồ sơ
Ghi chú
1
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy CNĐT
Người đại diện pháp luật ký tên
2
Giấy chứng nhận ĐKKD
Bản sao (có công chứng)
3
CMND người đại diện theo pháp luật
Bản sao ( có công chứng)
4
Quy trình sản xuất
Bản chính
5
Thỏa thuận giữ đất
Bản sao

2. Áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ:

STT
Tên hồ sơ
Ghi chú
1
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy CNĐT
Người đại diện pháp luật ký tên
2
Giấy chứng nhận ĐKKD
Bản sao (có công chứng)
3
CMND người đại diện theo pháp luật
Bản sao ( có công chứng)
4
Thỏa thuận giữ đất
Bản sao
5
Báo cáo kiểm toán của nhà đầu tư năm liền kề
Bản sao
6
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
Bản chính
7
Quy trình sản xuất
Bản chính
8
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Bản chính

3. Áp dụng đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ:

II. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư:

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
  2. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

III. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư:

  1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
  2. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Copyright © 2018 by Bao Ha Co.,LTD. All Rights Reserved.Design by Linkonads.